odvádění výroby

řešení | software | hardware

Shopfloor Control - verze Lite
SFC Lite je jednoduchý systém (MES) pro průběžné sledování a vyhodnocení výrobních operací, spotřeby materiálů, lidských zdrojů, systému kvality a údajů jenž vznikají nebo jsou požadované při výrobě. Jako např. operační časy, zaměstnanci včetně jejich kvalifikace pro danou operaci, dodržování pracovních postupů, stavu kvality/jakosti daného výrobku v celém výrobním procesu.Je určený pro menší společnosti, které požadují jednoduchý, ale současně plnohodnotný přehled o výrobě. Jeho výhodou před ostatními systémy na trhu je možnost odvádět operace pohodlně přímo na pracovištích, bez nutnosti docházet k centrálním terminálům. To umožňuje sledovat skutečnou online výrobu v čase a nikoliv následnou po hromadném odvedení na konci směny nebo při ukončení operace/příkazu.

Další výhodou je, že odváděcí pracoviště nemusí být vybavena odváděcími terminály, což snižuje náklady na HW a zachovává konfort odvádění.

Systém je možné používat jak pro kusovou výrobu, tak pro výrobu podle šarží. Eviduje pracovníky, odvedené operace, spotřeby, obaly a pod na úrovní jednotlivých kusů nebo šarží. Řízení kvality umožňuje kontrolovat, potvrzovat nebo měnit stavy kvality jednotlivých výrobků nebo šarží.

SFC Lite je tzv Open system. Firmy mohou sami provádět úpravy systému, funkcí nebo tabulek podle svých vlastních potřeb. Tato vlastnost společnosti pomáhá získávat dodavatelskou nezávislost. Současně není nutné při libovolných změnách systému pracně aktualizovat výrobní terminály.


Klíčové vlastnostiTechnické informace

SFC Lite pro sběr dat ve výrobě používá WiFi kapesní čtečku EAN & RFiD. Systém tak lze provozovat pomocí čarových kódů, RFiD tagu nebo jejich kombinací, kdy některé operace se odvádí čárovým kódem a jiné RFiD tagem. Všechna data jsou uložena na serveru a nebo výkonějším PC. Jelikož jsou čtečky připojené přímo na databázový server, jiný HW není potřebný.Přehled systému


  • Sklady, obaly - evidence obalů, umožňuje zjistit online umístění daného dílu
  • Zaměstnanci - fond pracovní doby, kvalifikace pro dané operace
  • Výrobní příkazy a plánování - předpisy o daném příkazu a podpora plánování
  • Výkazy - detailní nebo souhrnné údaje o stavu výroby v daném okamžiku
  • Quality management a Repasy - komplexní systém pro kvalitáře
  • Materiály - podává hlášení o veškeré spotřebě materiálů nebo šarží na pracovištích

Sběr dat z pracovišť a strojů - zpracovávat data na jednotlivých pracovištích. Snímání se provádí buď čárovým kódem nebo pomocí RFiD tagu. Je možná i kombinace, kdy některé procesy se snímají čárovým kodem a jiné jako RFiD. Podporovaný sběr je na úrovní výrobních čísel nebo podle šarží. Individuálně lze také snímat technologická data strojů např. teplota, tlaky..

Lokace, inventury - Umožňuje provádět inventury dokončené i nedokončené výroby (pro výrobní čísla). S dalšími moduly aplikace lze provádět přebalení (výměna dílu v obalu), přetypování (špatně označené díly)..

Expedice - Modul pro balení a expedici. Balení lze provádět na úrovní výrobních čísel a pořadí dílu v obalu. S nasnímaných dílů lze generovat výdejky atd..

Řízení kvality, kvalitáři - řeší neshody, kdy libovolné pracoviště odvedlo díl jako dobrý a následné pracoviště je na vstupu označí jako vadné. Rozhoduje, které pracoviště a který zaměstnanec neshodu způsobil. Je možné systém nastavit tak, aby změnu ještě schválil informační systém pokud je potřeba vytvořit nový výrobní příkaz, či je nutné udělat jiné zásahy.

Prostoje - Zaměstnanci pomocí speciálních kódů mohou vkládat různé typy prostojů. Prostoje jsou dále předávány do systému a zpracovány. Např obědy, technologické přestávky, seřízení a pod.

KontaktníKontaktní linka

linka


Po-Pá    9 -15 hod

577 477 955

 

Volejte pro podrobnější informace o produktech.

Platí z celé ČR

Bezdrátová čtečka

eSemafor Lite

Bezdrátová čtečka EAN QR a RFID

Konbinovaná

čtečka 2D QR & RFID

 

Víceúčelový nástroj pro snímání a odvádění výroby..