řešení | software | hardware

návrh & prodej

Semafor

Semafor - Dotykový třístavový panel


     Jednotlivé pracoviště či uzel je označován jako Semafor. Je vybaveno dotykovým panelem + SW + čtečka (EAN13, RFiD). Slouží k přihlášení pracovníka, zavedení operace/výrobního příkazu a následně pro odvádění výrobků buď podle výrobního čísla nebo podle výrobních šarží. Přičemž jak při příjmu do semaforu a nebo odvádění ze semaforu je možné výrobek(y) posoudit z pohledu kvality přímo daným pracovníkem, který operaci provádí. Pracovník volí pouze jeden ze tři stavů barevně značené. Dobrý - Oprava - Vyřadit. O zbytek se postará SFC.

     Z výše uvedeného vyplývá označení pracoviště nebo uzlu jako Semafor. Po volbě jednoho ze tří stavů pracovníkem je výrobek následně zaveden do systému SFC, tzn. oznámení o zahájení a ukončení operace, posunutí na další předepsanou operaci, změna výrobku, spotřeba komponent v případě montáže, spotřeba režíjního materiálu apod. Elektronickým zavedením do SFC dochází k aktualizaci veškerých stavů sledovaných u daného výrobku na všech semaforech v systému. Tím je možné výrobek ihned postoupit k další operaci. Režíjní a spotřební materiál (tmely, šrouby, lepidla apod) je na semaforu přijat jako šarže a lze tedy zpětně dohledávat jaké šarže byly při dané operaci skutečně použity. Zda nebyly po expiraci a pod.


Stavy jednotlivých pracovišť

  • Dobrý - výrobek pokračuje na další pracoviště
  • Oprava - výrobek se vrací na pracoviště zavinění
  • Vyřadit - výrobek je vyřazen z výrobního procesu

Návrhy neshod jednotlivých pracovišť schvaluje nebo mění odpovědná osoba - kvalitář. Více o systému kvality SFC zde..

     Semafor obsluze poskytuje detailní informace o tom jaké bude provádět výrobní operace, jaké materiály a nebo šarže je nutné použít pro splnění příslušné operace. Obsluha také získává online informace o změně typu výrobku, ukončených operacích nebo o počtu již vyrobených dílů dávky a to i v případě, že je stejná operace prováděna na více pracovištích současně. Každému semaforu lze zadat obaly pro shodné i neshodné výrobky. SFC rozlišuje několik základních typů Semaforů.


Semafor - MZ

     Slouží k zvedení výrobku do SFC. Jako vstup je možné použít buď interface z fyzického stroje např. KOYO, OMRON a pod, nebo virtuální stroj Semafor MZ. Což je speciální edice Semaforu, který je přizpůsoben ve své funkci jako náhrada fyzického stroj. V jednom výrobním cyklu může odvádět několik různých druhů výrobků stejně jako fyzický stroj.


Semafor - NO

     Standardní typ Semaforu. Může odvádět současně libovolný počet operací jednoho výrobku v jednom výrobním cyklu k jednomu obalu. Eviduje obaly pro shodné a neshodné výrobky. Podporuje montáž z více komponent.

     Výhodou tohoto Semaforu je, že v jednom cyklu může odvádět více výrobků stejného druhu. Což je výhodné např. v lakovnách (vypalovací pec).


Semafor - KO

     Kombinace slouží pro paralelní odvádění různých typů výrobků v jednom pracovním cyklu na jednom Semaforu. Jeden Semafor tak může nahradit několik fyzických pracovišť.


Semafor - CP

     Check Point slouží pro centrální ditribuci materiálu k jednotlivým pracovištím - Semaforům včetně fyzických strojů KOYO, OMRON a pod. Připojením k váze získává informace o hmotnosti převáženého materiálu. 

     Současně předává informace ERP systémům o typech šarží a spotřebním materiálu v celé výrobě. Potvrzuje převodky a výdejky generované ERP systémem tedy o skutečně použitém množství a šarži.

Semafor v praxi

          
  • Semafor MZ - pro zavedení výrobku do SFC. Obsluha identifikuje díl pomocí kódu. 
  • Semafor NO - pro běžné odvádění na dílnách o více pracovištích. Výrobky lze předávat ihned na další pracoviště. SFC automaticky kontroluje pořadí i kvalitu dílu přicházejícího z předchozí operace. Obsluha identifikuje díl pomocí kódu.
  • Semafor CP - pro centrální distribuci materiálu. Pracuje na kompatibilních PC i Handheldech.

EAN 1D čtečka + BT

MJ-2877

499 Kč s DPH

KontaktníKontaktní linka

linka


Po-Pá    9 -15 hod

577 477 955

 

Volejte pro podrobnější informace o produktech.

Platí z celé ČR

Sběr dat z výroby 
pro malé firmy


Lite system
pro vlastní úpravy