MES system

snadný sběr dat z výroby

MES SFC - úsporný šetřící náklady

Odvádění výroby s duální EAN a RFID čtečkou


SFC Lite (Shop Floor Control také označovaný jako Server) je jednoduchý online otevřený (uživatelé mohou sami dělat úpravy) systém MES bez nutnosti terminálů a dalšího hardware pro průběžné sledování a vyhodnocení výrobních operací, spotřeby materiálů a kvality/jakosti daného výrobku v celém výrobním procesu.


Je určený pro menší společnosti, které požadují jednoduchý, ale současně plnohodnotný přehled o výrobě. Systém také umožňuje odvádět operace pohodlně přímo na pracovištích, bez nutnosti docházet k centrálním terminálům (je-li žádáné).

Další výhodou je, že odváděcí pracoviště nemusí být vybavena odváděcími terminály, což snižuje náklady na HW, zjednodušuje a zkracuje dobu implementace.

Shop Floor Control
Lite


 • Schéma řešení Shop Floor Control Lite více..
 • Schéma řízení kvality více..
 • Technické informace více..
 • Přehled systému více..
 • Správa přes webové rozhraní  více..
 • Export dat

Schéma řešení Detail 

Systém řízení kvalityDetail 

Technické informace

SFC Lite pro sběr dat ve výrobě používá WiFi kapesní čtečku EAN i RFiD. Systém tak lze provozovat pomocí čarových kódů, RFiD tagu nebo jejich kombinací, kdy některé operace se odvádí čárovým kódem a jiné RFiD tagem.

Toto řešení je ideální pro výroby, kde není možné nebo chtěné zřizovat pracoviště s náročným dotykovým terminálem. Tím se snižují náklady na každé pracoviště a zkracuje doba implementace. Při zřízování nového pracoviště lze pracovníka pouze vybavit čtečkou. Detail 

Přehled systému


 • Sklady, obaly - evidence obalů, umožňuje zjistit online umístění daného dílu
 • Zaměstnanci - fond pracovní doby, kvalifikace pro dané operace
 • Výrobní příkazy a plánování - předpisy o daném příkazu a podpora plánování
 • Výkazy - detailní nebo souhrnné údaje o stavu výroby v daném okamžiku
 • Quality management a Repasy - komplexní systém pro kvalitáře
 • Materiály - podává hlášení o veškeré spotřebě materiálů nebo šarží na pracovištích

Sběr dat z pracovišť a strojů - zpracovávat data na jednotlivých pracovištích. Snímání se provádí buď čárovým kódem nebo pomocí RFiD tagu. Je možná i kombinace, kdy některé procesy se snímají čárovým kodem a jiné jako RFiD. Podporovaný sběr je na úrovní výrobních čísel nebo podle šarží. Individuálně lze také snímat technologická data strojů např. teplota, tlaky..

Lokace, inventury - Umožňuje provádět inventury dokončené i nedokončené výroby (pro výrobní čísla). S dalšími moduly aplikace lze provádět přebalení (výměna dílu v obalu), přetypování (špatně označené díly)..

Expedice - Modul pro balení a expedici. Balení lze provádět na úrovní výrobních čísel a pořadí dílu v obalu. S nasnímaných dílů lze generovat výdejky atd..

Řízení kvality, kvalitáři - řeší neshody, kdy libovolné pracoviště odvedlo díl jako dobrý a následné pracoviště je na vstupu označí jako vadné. Rozhoduje, které pracoviště a který zaměstnanec neshodu způsobil. Je možné systém nastavit tak, aby změnu ještě schválil informační systém pokud je potřeba vytvořit nový výrobní příkaz, či je nutné udělat jiné zásahy.

Prostoje - Zaměstnanci pomocí speciálních kódů mohou vkládat různé typy prostojů. Prostoje jsou dále předávány do systému a zpracovány. Např obědy, technologické přestávky, seřízení a pod.

Správa přes webové rozhraní (volitelné)

Pro podrobné informace nás kontaktujte zde..