MES system

snadný sběr dat z výroby

eSVP - balík podpůrných aplikací


Systém kvality

Pokud není výrobek z pracoviště označen jako Dobrý, je tedy odveden jako  Oprava nebo Vyřadit, posuzuje danou neshodu ještě kvalitář. Ten pomocí PDA může tuto volbu buď potvrdit nebo rozhodnout o jiném postupu. V případě, že je daný neshodný/špatný výrobek schválen do oprav, určí současně kvalitář na jaké předcházející pracoviště je nutné výrobek vrátit.

Kvalitář tedy řeší neshody, kdy poslední pracoviště odvedlo výrobek jako dobrý a následné pracoviště je na vstupu označí jako vadné. Rozhoduje, které pracoviště a který zaměstnanec neshodu/vadu způsobil. Je možné systém nastavit tak, aby změnu ještě schválil informační systém pokud je potřeba vytvořit nový výrobní příkaz (nové náklady), či je nutné udělat jiné zásahy.Kvalitář řeší neshody jednotlivých pracovišť výroby. Rozhoduje, které pracoviště a který zaměstnanec neshodu způsobil. Monitoruje průchod výrobku výrobou, včetně již provedených operací a stavu kvality každého pracoviště. Operativně řeší běžnou agendu kvality výroby.


Inventury
eSVP - Inventury

     Obsluha nebo jiný pověřený pracovník provádí inventury výroby. Ta může být plánovaná a současně rozdělena na určité oblasti. V rámci inventur je možné zjistit umístění výrobků jak na skladu, tak i umístění v jednotlivých obalech. Výsledky inventur jsou předávány ERP systémům.

Obalové hospodářství